Tersane ve Liman Değerleme
Şirketimiz bünyesinde; tüm gemi, yat, yüzer tesis ve platformları ile yüzer tesise ait tüm makine ve ekipmanı ile vinç, motor, trafo, pompa gibi tüm teçhizatı, UFRS ve UDES kapsamında, SPK Lisanslı Makine Mühendisleri, gemi mühendisleri tarafından yapılmaktadır.

Raporlarımızda; hukuki durum tespiti, 2.el alım-satım piyasa incelemesi, yaşı, klası, tonajı, sörvey tespitleri, tekne yapısı ve özellikleri, kreynlerin durumu ve tespiti gibi konular kapsamlı şekilde ele alınmaktadır.