Makine Değerleme
Üretim amaçlı tesisler denilince makine değerleme mutlaka gündeme gelmektedir. Üretim amaçlı kullanılan gayrimenkullerin (fabrika, imalathane, besi çiftliği, çimento santrali, matbaa, tekstil tesisleri, demir döküm tesisleri, plastik üretim, tersaneler vb.) içerisinde önemli pay sahibi olan bölümlerin başında makine ekipman parklarıgelmektedir.

Makine ekipman parklarını oluşturan; makine, techizat, taşıt, yardımcı araç/gereçler her sektöre göre değişkenlik göstermektedir. Makine değerlemesi yapılırken bu değişkenliklerin hepsi tek tek dikkate alınmalıdır.